الف لام میم، این است محمد (ص) ظلمت زدایی پیامبر از حیات انسان معاصر
62 بازدید
محل نشر: خردنامه همشهری » خرداد 1385 - شماره 3 »(2 صفحه - از 28 تا 29)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی